Energiekosten hoofdmeter met 4 tussenmeters.

rekenmodel Energiekosten berekenen voor 5 gebruikers
tabbladen: HOOFDMETERMeter opname – 4 tussenmetersEindspecificatie 1 hoofdmeter en 4 tussenmeters.
Als het verbruik van de 4 tussenmeters van de standen van de hoofdmeter worden afgetrokken blijft het gebruik van alleen de hoofdgebruiker over
tabblad hoofdmeter (kolom H)
Er zijn 2 schema’s i.v.m 2x per jaar een prijsaanpassing van de energie aanbieder. De kosten van de netwerkbeheerder en de overheid worden 1x per jaar aangepast.
Kolom F moet U jaarlijks aanpassen. Waarbij alleen de energie aanbieder (in dit voorbeeld Vattenfall) 2x per jaar een aanpassing van zijn prijzen opgeeft. Alle prijzen plaatst U excl btw in het schema
In het bovenste gedeelte van onderstaand schema regels 10 t/m 19 en 37 t/m 46 vindt U alle berekeningen per kWh en M3
In de regels 21,2,24,26,27 en 48,50,51,53, 54 worden de kosten per dag uitgerekend In kolom i ziet U het cijfer 5 of 3 staan 5 zijn 5 gebruikers elektra en 3 zijn 3 gebruikers gas.

berekeningen eerste half jaar

Als U het tabblad meter opname heeft ingevuld worden de kolommen H, J en K uitgerekend De gearceerde cellen worden onderaan apart uitgerekend. Gas wordt niet gebruikt voor de hoofdgebruiker. In een verborgen gedeelte tussen kolomletters K en S zijn een aantal hulpkolommen verborgen die kunt U eventueel bekijken door ze te openen met het +teken boven S

berekeningen van het 2e half jaar. svp alle Gele cellen ex btw invullen

Alleen van belang zijn de prijzen in kolom F (de geel gekleurde cellen) Onderaan worden de kosten van 3 belastingen uitgerekend die over de totale afname in het jaar gaan Op het einde wordt de btw uitgerekend

tabblad Meter opname Vul voor het begin de eerste datum en de meterstanden in (voorbeeld 1 januari)
Op het moment dat U de datum van de eerste opname invult wordt ook de looptijd in dagen uitgerekend Onder de looptijd in dagen ziet U ook de gebruikscijfers. Deze zijn gelinkt met het tabblad Hoofdmeter en het tabblad tussenmeters In kolom B zet U in de gele cellen het nummer van de Meter. In dit voorbeeld is nummer 1 de hoofdmeter.

Meter opname van de hoofdmeter en 4 tussenmeters 2x per jaar

tabblad tussenmeters
Alle gegevens op onderstaand tabblad worden automatisch opgehaald uit de andere bladen. Deze gegevens
zijn weer gekoppeld aan het tabblad eind-specificatie
Als U achter de omschrijvingen kijkt waar het gasgebruik betreft ziet U dat bij 1B geen gasgebruik wordt berekend. Ook voor de hoofdgebruiker wordt gas niet meegeteld. De vaste kosten en belastingen over gasgebruik worden verdeeld over de gas gebruikers 1c – 1d en 1e

alle kosten per kWh en M3 per bij-meter

belastingheffingen en kosten per dag worden hier per tussenmeter uitgerekend.

alle kosten per dag en de extra belastingen boven de norm

Tabblad eindoverzicht
Kolom C is de complete berekening van alle gebruikskosten van de hoofdmeter.

De witte kolommen zijn de gebruikscijfers van tussenmeters. Kolom D is kolom C min kolom

eindoverzicht

Eindoverzicht met specificatie per gebruiker

eindoverzicht met specificatie per gebruiker

Wilt U weten hoeveel U per jaar kunt besparen bij overstappen. Maak een kopie van het lopende jaar. vul de meterstanden van vorig jaar in. U ziet dan onderaan het totaal bedrag van vorig jaar. Noteer deze bedragen even op kladje. Omdat U het schema van het lopende jaar heeft gebruikt, hoeft U alleen de prijzen en de aanbieder in te vullen. 1e schema regel 10-11-12-23-24 in het 2e schema regel 37-38-39-50-51. U ziet dan direct het verschil